SERVIS A ZÁRUKA

Úvod SERVIS A ZÁRUKA

Na našem servisním oddělení můžete nahlásit záruční opravy, získat informace v případě, že potřebujete spotřebiče odborně zapojit, získat kontakty na servisní techniky i v případě pozáručních oprav.

 

Centrální nahlášení závad pro ČR na výrobky oficiálně distribuované:

PERFEKT SERVIS spol. s r.o.

Václavská 1, Brno-střed

Tel.: 543 215 059

email: servis@perfektservis.cz


Provoz call centra:

Po-Pá: 8.00 – 18.00

So: 8.00-12.00


Neuskutečněné hovory mimo provozní dobu a nerealizované hovory v provozní době řešíme zpětným voláním.Dovozce poskytuje plnou záruku na všechny výrobky 2 roky. Začátkem záruční lhůty se rozumí datum prodeje. Uvedená záruční lhlta se poskytuje na spotřebiče používané v domácnosti.


Záruční podmínky

1. V případě výskytu výrobních závad v záruční době dovozce zabezpečí bezplatnou nápravu prostřednictvím servisní sítě.

2. Záruka se nevztahuje na:

  • závady způsobené nesrpávným užíváním či užíváním v rozporu s účelem, pro který je výrobek určen, poruchami v elektrické síti, nesprávnou instalací, nesprávným zacházenímm či nevhodným umístěním (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
  • běžnou údržbu, která je popsána v návodě, výměnu světelných zdrojů a výměnu odnímatelných součástí ze skla a plastických hmot, roštů, pechů a ostatních částí, které zákazník sám vyjímá při údržbě a čištění
  • poškození vzniklá v důsledku přepravy, manipulace či neoprávněného zásahu spotřebitele nebo neautorizovaného servisu
  • záruční oprava se nevztahuje na filtry odsavačů
  • záruční oprava se nevztahuje na mechanické poškození a běžné opotřebení

3. Při reklamaci spotřebiče je potřebné předložit platný záruční list spolu s dokladem o zakoupení. O způsobu odstranění reklamovaných vad rozhoduje dovozce na základě návrhu servisního technika, který byl dovozcem pověřen.

4. Záruční doba bude prodloužena o dobu, od kdy zákazník uplatnil oprávněný nárok na záruční opravu u servisní organizace k tomu určené, až do doby, kdy byl povinen spotřebič po ukončení opravy převzít.

5. Záruční list je určen jen pro spotřebiče prodáváné a používané na území ČR.

6. Ostatní práva zákazníka definuje občanský zákoník v platném znění. Poskytnutím táruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních předpisů.

7. Výrobek je určen pouze a výhradně pro použití v domácnosti. Použití výrobku pro jiné účely, než pro které je určen, vylučuje možnost uplatnění záruky.

8. Pokud nebude při opravě zjištěna závada, která spadá do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika zákazník.

9. U plynových spotřebičů je povinnost, aby instalaci plynového zařízení provedl odborný servis.

 

Závady vzniklé při přepravě

Zákazník má povinnost zkontrolovat při převzetí stav zboží. Neumožňuje-li mu to situace, je třeba zkontrolovat obal spotřebiče. Pokud je při převzetí obal (krabice) viditelně poškozený (roztržený, proražený, zmáčnutý), zapište tuto skutečnost s řidičem do dokladu o převzetí zboží a informujte nás o této skutečnosti telefonicky (+420 725 738 468) nebo emailem (obchod@ardesiashop.cz). Pokud nebudeme o této situaci infomováni do 2 dnů od převzetí zboží, nebude na tuto reklamaci brán ohled jako na způsobenou dopravcem.

 

Upozornění

Spotřebiče se mohou používat pouze na napětí, které je uvedeno na výrobních štítku každého modelu. Při použití jiného napětí dovozce nezodpovídá za vzniklé škody. Správná funkčnost chladniček a mrzniček je garantována při provozu s teplotou okolí od +16°C do +32°C.

Servisní zajištění

  • Informace o smluvní organizaci získáte u svého prodejce.
  • Zároveň na techto kontaktech je možné nahlásit požadavek na pozáruční opravu spotřebiče. K nahlášení záruční opravy je důležité mít připravené následující: Typ/model spotřebiče, výrobní číslo, datum zakoupení a záruční list pro servisního technika
  • Doporučujeme zákazníkovi, aby v případě reklamace vestavného spotřebiče měl k dispozici doklady prokazující odbornou instalaci spotřebiče.
Copyright 2017 - 2019 © ArdesiaShop.cz